Vård- och omsorgsprogrammet
2017

VO

YRKESPROGRAM

Kontakter

Studievägledare
Marie Gustafsson
marie.gustafsson@nassjo.se  
tel. 0380-51 83 71

Rektor
Anders Crona  
tel.0380-51 88 79 
anders.crona@nassjo.se  

VO - det självklara valet för dig som bryr dig om människor i behov av vård och omsorg.

Vill du jobba med människor i framtiden? Studier på vård- och omsorgsprogrammet ger dig god kunskap om människan. Du lär dig allt från hur kroppen fungerar till hälsans betydelse och vikten av sunda levnadsvanor. Människans beteende och den psykiska hälsan är också centrala områden inom programmet.

MÖJLIGHETER ATT STUDERA VIDARE
Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram men som ger möjlighet till vidare studier. Direkt efter gymnasiet kan du få arbete som undersköterska inom sjukvården, psykiatrin, hemtjänst, äldreomsorg eller som personlig assistent. Genom att välja högskoleförberedande kurser inom ramen för programfördjupning och det individuella valet till exempel matematik 2, svenska 3, engelska 6, och historia 1a2 ökar du dina möjligheter inför framtida yrkesval. Möjligheter öppnas till yrken som sjuksköterska, tandsköterska, ambulanssjuksköterska, psykolog, polis, socionom.

UNDERVISNINGEN
På vård- och omsorgsprogrammet erbjuds du en varierad undervisning. Här blandas studiebesök, grupparbeten och föreläsningar med enskilda arbeten. De yrkesämnen du läser innehåller en hel del teori men också praktiska moment.

APL - ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE
Studierna varvas med arbetsplatsförlagt lärande (APL), där du tidigt kommer i kontakt med vård och omsorg ute i samhället. Under dina tre gymnasieår har du minst 15 veckors APL. Detta ger också en möjlighet för dig att knyta kontakter för arbete i framtiden.

EFTER GYMNASIET
Efter avslutad utbildning kommer du att vara eftertraktad på arbetsmarknaden!'

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE
Vård- och omsorgscollege Höglandet är nu en lokalt certifierad samverkansform mellan utbildning och arbetsliv.
Läs mer här! © 2007-2011 Brinellgymnasiet, Brinellgatan 52, 571 35 Nasjo, tfn. 0380-51 88 43, fax 0380-123 45