Gymnasiesärskolan
2018

SÄR

Nå dina mål hos oss!

Kontakter

Rektor/utvecklingsledare
Tobias Lindell  
tel.0380-51 88 45 
tobias.lindell@nassjo.se

På gymnasiesärskolan finns två nationella program:

 • SNSAM - Programmet för samhälle, natur och språk
 • HPHAN -Programmet för hantverk och produktion

Omfattningen av studierna på nationella program anges i gymnasiesärskolepoäng. Ett fullständigt nationellt program omfattar 2500 poäng.

Gemensamma ämnen för gymnasiesärskolan:

 • Svenska/svenska som andraspråk - 200 poäng
 • Engelska - 100 poäng
 • Matematik - 100 poäng
 • Idrott och hälsa - 200 poäng
 • Estetisk verksamhet - 100 poäng
 • Samhällskunskap - 50 poäng
 • Religionskunskap - 50 poäng
 • Historia - 50 poäng
 • Naturkunskap - 50 poäng

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla nationella program i minst 22 veckor.
Som betyg för godkända resultat används E, D, C, B och A, där A är högsta betyg. För den elev som inte uppnått kraven för betyg E, sätts inte betyg.

Gymnasieskolans introduktionsprogram

Elever från grundsärskolan ska erbjudas

 • Yrkesintroduktion
 • Individuellt alternativ
 • Språkintroduktion för den som nyligen anlänt till Sverige

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IAIND - Individuella program

Följande ämnesområden ingår i det individuella programmet
 • Estetisk verksamhet
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Idrott och hälsa
 • Natur och miljö
 • Individ och samhälle
 • Språk och kommunikation
Gymnasiesärskolebevis

Efter avslutad utbildning får eleven ett gymnasiesärskolebevis som beskriver vilka kunskaper och erfarenheter eleven har fått med sig.

Gymnasieskolans introduktionsprogram

Elever från grundsärskolan ska erbjudas

 • Yrkesintroduktion
 • Individuellt alternativ
 • Språkintroduktion för den som nyligen anlänt till Sverige


© 2007-2011 Brinellgymnasiet, Brinellgatan 52, 571 35 Nasjo, tfn. 0380-51 88 43, fax 0380-123 45