VVS- och fastighetsprogrammet, lärling
2017

vvs

VVS- och fastighetsprogrammet leder som alla andra yrkesprogram till en yrkesexamen. Brinellgymnasiet erbjuder en lärlingsförlagd utbildning med två inriktningar, VVS-teknik och Fastighet. Lärlingsutbildning innebär att du tillbringar ungefär halva tiden i skolan och den andra halvan på ett eller flera företag. Varje elev får en av företaget utsedd handledare som tillsammans med lärare utbildar eleven. För varje elev skrivs ett utbildningskontrakt mellan företag, elev och skola.

Kontaktpersoner  
Studievägledare  
Lisa Brink
0380-51 87 94
lisa.brink@nassjo.se

Rektor  
Linda Davidsson
tel. 0380 - 51 87 52
linda.davidsson@nassjo.se  

Lärare
Nicklas Sversson, tel.  070-627 18 04
nicklas.svensson@nassjo.se

Inriktningar 

Inriktning VVS-teknik ger kunskaper om installation, service och underhåll av till exempel värme- och kylanläggningar, vatten och sanitetssystem mm. Du får lära dig gällande installationsregler och bygglagstiftning. Även kunskaper om energi- och miljöfrågor samt säkerhet ingår i utbildningen. Exempel på yrken:

 • VVS-montör
 • Industrirörsmontör
 • Isoleringsmontör

Inom inriktningen fastighet utbildas du för att arbeta med drift och underhåll av fastigheter. Forna tiders vaktmästare som mest röjde snö eller klippte gräs är nu fastighetstekniker med ett brett kunnande. Fastighetsteknikern ska ha kunskap om allt som förekommer i eller kring en fastighet: köks- & tvättutrustning, uppvärmningssystem, VVS, bygg- & anläggning, ytbehandling, fastighetsautomation, fritidsmiljöer, förvaltning mm. Exempel på yrken:

 • Fastighetstekniker 
 • Fastighetsskötare 
 • Fastighetsvärd 

Valmöjligheter

Vissa ämnen och kurser som du läser är obligatoriska, dessutom sker viss profilering utifrån lärlingsföretaget och elevens önskemål. Efter avslutade utbildning ska du vara anställningsbar inom den inriktning som du valt

Även om programmet i första hand syftar till jobb inom angivna yrken, finns möjlighet för vidareutbildning såväl inom yrkeshögskolan som inom universitet och högskolor. För grundläggande behörighet till universitet och högskolor behöver eleven utöver en yrkesexamen ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk 2 och 3 samt engelska 6. Dessa kurser kan eleven läsa som individuellt val eller som utökat program.

Poängutrymmet för VVS- och fastighetsprogrammet fördelar sig så här:

 • Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng 
 • Programgemensamma karaktärsämnen 400 poäng 
 • Inriktningar 300 eller 400 poäng 
 • Programfördjupningar 800 eller 900 poäng 
 • Individuellt val 200 poäng 
 • Gymnasiearbete 100 poäng

Utvecklingsmöjligheter

Efter tre år hos oss ska du som elev ha utvecklat din:

Sociala kompetens – för att kunna möta olika kunder, ta ansvar och vara självständig.

Yrkesstolthet – för att känna dig trygg och stolt över ditt yrkesval i den bransch du ska arbeta inom.

Kreativitet – för att vara påhittig, metodutvecklande, intresserad av teknikutveckling och miljöfrågor.

Kvalitet är viktigt!

Vi följer givetvis alla de branschkrav som finns. Lokala företag är engagerade i programmets utveckling och vi träffas regelbundet för att diskutera utbildningens innehåll. Våra utbildningens lokaler finns på Träcentrum i Nässjö tillsammans med el- och energiprogrammet. Där har eleverna en stor del av sin undervisning och merparten av lärarna sina arbetsplatser. På så sätt möts lärare och elever varje dag.

Lokaler

Våra utbildningens lokaler finns på Träcentrum i Nässjö tillsammans med el- och energiprogrammet. Där har eleverna en stor del av sin undervisning och merparten av lärarna sina arbetsplatser. På så sätt möts lärare och elever varje dag.

Framtidsutsikter

VVS- och fastighetsprogrammet har framtiden för sig! Det finns redan nu ett stort behov kunnigt yrkesfolk. För att kunna hålla jämna steg, men även ligga i framkant har skolan nära kontakter med branschens företag.© 2007-2011 Brinellgymnasiet, Brinellgatan 52, 571 35 Nasjo, tfn. 0380-51 88 43, fax 0380-123 45