Välkommen på Öppet hus på Brinellgymnasiet!

Välkommen till Öppet hus lördag 6 oktober 2018. Mer information kommer.  © 2007-2011 Brinellgymnasiet, Brinellgatan 52, 571 35 Nasjo, tfn. 0380-51 88 43, fax 0380-123 45