Inriktningen stylist på hantverksprogrammet är sökbar även nästa år

Inriktningen hudvård på hantverksprogrammet, som vi tidigare har informerat om, kommer inte att vara ett sökbart alternativ.

Detta efter ett beslut som har tagits av barn- och utbildningsnämnden. Anledningen till förändringen är att vi nyligen har fått information om att Skolverket, inom kort, troligen kommer att förändra inriktningar och deras innehåll på hantverksprogrammet nationellt. Vi avvaktar därför med att göra en förändring på hantverksprogrammet inför kommande läsår.

Sökbara inriktningar på hantverksprogrammet inför läsår 2018:
- Stylist
- Frisör

 

 

 

[2017-10-31]© 2007-2011 Brinellgymnasiet, Brinellgatan 52, 571 35 Nasjo, tfn. 0380-51 88 43, fax 0380-123 45