Årskurs 8 besökte Brinellgymnasiet

infodag åk 8 - bild 1

Idag har Brinellgymnasiet haft ca 350 elever på besök från Brinells högstadium, Norråsaskolan, Parkskolan, Rosenholmsskolan och resursskolan Slottet. Syftet med dagen är att eleverna ska få se våra lokaler och få en helhetsbild av skolans program. 

Dagen började med en show i aulan som några elever i åk 3 genomförde tillsammans med elever som läser musiktillägg. Här fick besökarna information om alla våra program, våra idrottsutbildningar, musiktillägg samt stipendier.

Efter showen fick eleverna besöka fem olika stationer:

  • El- och energiprogrammet

infodag åk 8 - bild 2

  • Vård- och omsorgsprogrammet

infodag åk 8 - bild 3

  • Estetiska programmet

infodag åk 8 - bild 4

  • Industritekniska programmet

infodag åk 8 - bild 5

  • Järnvägsutbildningen

infodag åk 8 - bild 6

[2017-04-20]