Esther uppmärksammades på Brinellgymnasiet

esther

Idag uppmärksammades Esther  på VO-programmet genom föredrag och diskussioner. Esther är ett nätverk vars syfte är att förbättra vården för den enskilda vårdtagaren. I nätverket ingår både vårdgivare och vårdtagare. Frågan som ständigt ska ställas är: "Vad är bäst för Esther?"

Samtliga elever på vård- och omsorgsprogrammet fanns på plats för att träffa Esthercoacher och Esthrar. Johan, som överlevde en bilolycka för fyra år sedan, berättade om sina vårderfarenheter.

– Mina upplevelser av bland annat intensivvård, hemtjänst, röntgen, biståndshandläggare och sjukgymnaster gjorde att jag började ställa frågan hur det kan vara så komplicerat och omständligt för mig som inte mår bra. Att följa regelverk, sekretesslagar och värna om den personliga identiteten ställde till det rejält för mig och min sambo när jag var svårt skadad, säger Johan.

Han förklarar för eleverna att det inte spelar någon roll hur många utbildningar man har eftersom sunt förnuft kommer inifrån. 

– Personal inom vården måste våga fråga vårdtagaren: vad är viktigt för just dig?, menar Johan. 

[2017-04-27]