Fina resultat för Brinellgymnasiet i SKL:s rapport Öppna jämförelser

skl

Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2016  har nu släppts och Brinellgymnasiet får bra placeringar. När det gäller antal elever som får gymnasieexamen inom 4 år hamnar Nässjö kommun på en 15:e plats av Sveriges alla 290 kommuner.

- Vi är oerhört glada att Brinellgymnasiet ger eleverna så goda förutsättningar att möta framtiden! Att rankas på plats 15 av 290 kommuner ger ett kvitto på att vi har ett kvalitativt arbete bland lärare och rektorer, menar Gun-Ann Öholm Jansson, chef för barn- och utbildningsförvaltningen.

Syftet med Öppna jämförelser är att landsting och kommuner ska stimuleras att analysera verksamheten, lära av varandra, förbättra kvaliteten och kunna effektivisera.

- Att döma av rapporten är vi på rätt väg i Nässjö kommun, vi når goda resultat och vi förbereder våra elever för vuxenlivet och vidarestudier på ett bra sätt. Rektorer, lärare och övrig personal har lagt ner ett fantastiskt arbete på att stötta varje enskild elev. Jag är stolt över att arbeta på en sådan skola, säger gymnasiechef Richard Weibull.

- Naturligtvis fortsätter vi vårt arbete för att utvecklas och hålla kvalitet. Vi vill ju bli ännu bättre. Målet är att alla som går på Brinellgymnasiet ska klara en gymnasieexamen, avslutar Richard.

[2017-04-10]