Fjärde året på teknikprogrammet läggs ned

Barn- och utbildningsnämnden har tagit beslut om att fjärde året på teknikprogrammet, TE4, läggs ned i Nässjö kommun och kommer inte att finnas med i utbildningsutbudet från HT 2017.

Bakgrunden till beslutet är att det har varit för få sökande till utbildningen sedan den blev permanent för två år sedan och konkurrensen ökade. Det krävs 12-15 elever för att statsbidraget ska räcka till och senaste antagningen omfattade endast fem elever. 

– Det är tråkigt att utbildningen läggs ned. De första åren hade vi runt 20 elever men nu när det är så få sökande går det inte ihop ekonomiskt, säger rektor Bengt Larsson.  

[2017-04-10]