Informationskväll för föräldrar/vårdnadshavare för elever i åk 1

Välkomna till en informationskväll onsdagen den 13 september kl. 18.30.Samling i Brinellgymnasiets aula i A-huset.

Information ges om era ungdomars studier hos oss under de närmaste åren. Ni kommer bland annat att träffa rektorer, elevhälsan och mentorer.

Efter samlingen i aulan fortsätter kvällen i respektive klass med mentorer.

Ingen föranmälan behövs.

Välkomna!

Tobias Lindell, rektor
Helena Gunnarsson, rektor
Linda Davidsson, rektor
Anders Crona, rektor
Bengt Larsson, rektor

 

[2017-09-06]