VO-elever övade med SWEDEC

Under måndagens övning med SWEDEC fick våra elever på vård- och omsorgsprogrammet erfara hur det är att vara med om en riktig katastrof.

5

Scenario
Vi befinner oss i efterkrigstid. Våra civilklädda elever befinner sig på spårområdet i Nässjö. Alldeles i närheten lastas en lastbil med ammunition. Lastbilschauffören är oaktsam och backar ned på spåren, varpå en stor explosion briserar med en enorm tryckvåg som följd. Flera personer skadas, blir medvetslösa och omkommer. Det finns odetonerad ammunition på området.

Samtidigt har en kollision mellan två bilar inträffat strax utanför spårområdet. 

Larmet går och vi får sedan följa olika aktörers insatser. Räddningstjänsten är först på plats och sedan ankommer polis och ambulans som börjar ta hand om de skadade personerna i bilarna. Försvaret kallas till platsen för att hantera ammunitionen och räddningstjänst och ambulans agerar inte förrän området är säkrat från ytterligare detonationer.

SWEDEC (Swedish EOD and Demining Centre) är Sveriges kompetenscentrum för nationella och internationella uppgifter inom ammunitions- och minröjning. Förbandet är förlagt till Eksjö garnison i Eksjö.

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

[2017-05-19]