Elevhälsan

Elevhälsans funktion är att stödja, vägleda och förbättra elevernas hälsa, villkor och arbete i skolan. Vi arbetar i första hand med hälsofrämjande och förebyggande, vilket bland annat innebär främjande av sunda levnadsvanor och god närvaro i skolan samt arbete mot alla former av beroende och droger.

elevhalsa

Elevvård bedrivs av all personal men elevhälsan har det specifika uppdraget.

I elevhälsoteamet ingår skolkuratorer, skolsköterskor, specialpedagoger och studie- och yrkesvägledare.

Tillsammans med rektorer och klassföreståndare deltar elevvårdsteamet i elevvårdskonferenser med elever och vårdnadshavare om det uppstår problem i skolsituationen.

Till elevhälsan kan elever och vårdnadshavare vända sig om eleven av någon anledning inte mår bra.
Vid behov kan då kontakt tas med t ex skolläkare, hälso- och sjukvård eller socialtjänst.

 

Vid sidan om Elevhälsan finns det även en Skolpastor  

SKOLSKÖTERSKA
HA, EK, BF, VO, SÄR, ES, SA, IM

Cecilia Isaksson tel. 0380-51 88 80, 
cecilia.isaksson@nassjo.se

BA, HVFRI, HVSTY, NA, EE/VF, TE, IN, IM-språk

Madeleine Sundhall tel. 0380-51 88 28,
madeleine.sundhall@nassjo.se

KURATOR

Maria Barkström tel. 0380-51 79 82
maria.barkstrom@nassjo.se

 

 

SPECIALPEDAGOG
EE, IN, NA, TE, VF

Jessica Högberg tel. 0380-51 88 08, 
jessica.hogberg@nassjo.se

BF, HA, EK, VO, Gymnasiesär

Marie Andersson tel. 0380-51 87 16,
marie.andersson@nassjo.se

BA, HVSTY, HVFRI, ALFA

Linda Leijon tel. 0380-51 82 94,
linda.leijon@nassjo.se  

IM

Adisa Mekic tel. 0380-51 79 11,
adisa.mekic@nassjo.se

SA, ES

Ann-Christin Svärd tel. 0380-51 83 98, 
ann-christin.svard@nassjo.se

ALFA

Anna Lindstedt tel. 0380-51 72 92,
anna.lindstedt@nassjo.se

SPECIALLÄRARE

Ann-Christin Svärd tel. 0380-51 83 98,
ann-christin.svard@nassjo.se

   

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE
EE, IN, NA, TE, TE4, VF

Anna Ferngren Porss tel. 0380-51 79 42
anna.ferngren-porss@nassjo.se

ES, IM, SA

Kristina Adolfsson tel. 0380-51 88 74,
kristina.adolfsson@nassjo.se

BA, HVSTY, HVFRI, JVG

Lisa Brink tel. 0380-51 87 94
lisa.brink@nassjo.se

BF, HA, EK, VO, Gymnasiesär

Marie Gustafsson tel. 0380-51 89 94,
marie.gustafsson@nassjo.se