Fackliga representanter

Kontakta Medborgarkontoret, 0380-51 80 00, om ni behöver får kontakt med något annat fackförbund, eller någon annan representant som inte finns med på listan nedan.

Lärarnas Riksförbund    

OMBUD
Christian Fjeld, ordförande i lokalföreningen samt biträdande lokalombud), 0380-51 87 34, christian.fjeld@nassjo.se
Sven Terlegård, ombud, 0380-51 89 95, sven.terlegard@nassjo.se
Heléne Andersson, biträdande ombud, 0380-51 84 46, Helene.Andersson1@nassjo.se
Per Gustafsson, biträdande ombud, 0380-51 86 79, Per.Gustafsson@nassjo.se
Andreas Karlsson, biträdande ombud, 0380-51 88 85, andreas.karlsson@nassjo.se
Henri Svensson, biträdande ombud, 0380-51 79 87, Henri.Svensson@nassjo.se

SKYDDSOMBUD
Linda Eliasson, huvudskyddsombud, 0380-51 86 11, linda.eliasson@nassjo.se
Niklas Forslund, 0380-51 74 84, Niklas.Forslund@nassjo.se
Heléne Andersson, 0380-51 84 46, Helene.Andersson1@nassjo.se
Andreas Karlsson, 0380-51 88 85, andreas.karlsson@nassjo.se

ÖVRIGA
Marie Gustafsson, 0380-51 83 71, marie.gustafsson1@nassjo.se
Siavash Talebi, 0380-51 88 29, siavash.talebi@nassjo.se

Lärarförbundet  

Lars-Göran Bruce: Skyddsombud, 0380-51 80 68, lars-goran.bruce@nassjo.se
Jan Friman: Skyddsombud, 0380-51 88 21, Jan.Friman@nassjo.se
Boine Svensson: Skyddsombud, 0380-51 72 90, boine.svensson@nassjo.se  
Nina Svensson: Lokalt ombud, 0380-51 80 49, nina.svensson1@nassjo.se

VISION  
Huvudskyddsombud, Lars-Erik Swärd, 0380-51 88 81, lars-erik.sward@nassjo.se
Arbetsplatsombud, Ann Björkbom Tegheim, 0380-51 88 42, ann.bjorkbom-tegheim@nassjo.se

Skolledarna  

Kommunal