Ordningsregler

Alla tar ett gemensamt ansvar för att skapa en trygg, trivsam och stimulerande arbetsmiljö.

Trygghet och trivsel

Vi visar respekt för varandra och behandlar andra som vi själva vill bli behandlade. Vi använder ett vårdat språk. Skolan är ingen allmän plats. Obehöriga personer har inte rätt att vistas på skolans område.

Studiemiljö

Vi tar ett gemensamt ansvar för att skapa studiero i klassrum, bibliotek och andra studieutrymmen. Vi kommer i tid och har med rätt material. Vi har en fuskfri arbetsmiljö på vår skola. Vi lämnar lektionssalar och övriga lokaler i ett vårdat skick.

Hälsa

Rökning är förbjudet på skolans område (Tobakslagen 2 §). Med respekt för allergiker undviker vi jordnötter och starka dofter i skolans lokaler.

Mobiltelefoner

Elevs mobiltelefon får endast användas som pedagogiskt hjälpmedel men ska vara inställd på ljud- och vibrationslös.