Studie- och yrkesvägledning, SYV

Till oss studie- och yrkesvägledare är du innan och under din studietid välkommen med frågor som rör dina studier och/eller din studiesituation.

Vi kan hjälpa till med information om de olika programmen, inriktningar och kursval med mera och det är också till oss du vänder dig när du önskar byta någon kurs eller om du vill byta program.Vi informerar om yrkesval och vidare studier, vad som gäller om man önskar läsa vidare på högskola eller andra eftergymnasiala utbildningar. Det kan handla om behörighetsregler, hur man räknar ut sitt jämförelsetal, meritpoäng med mera.Information ges klassvis men även enskilt till elever som önskar det.Vägledningssamtal är vår profession – om du känner dig osäker på vad du vill göra i framtiden och behöver bolla dina idéer och tankar med någon är du välkommen att kontakta oss!Att välja till gymnasiet

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE

lisa brink

Lisa Brink

0380-51 87 94 
Lisa.Brink@nassjo.se

BA, Järnväg, EE, VF

kristina adolfsson

Kristina Adolfsson 

0380-51 88 74 
kristina.adolfsson@nassjo.se

ES, IM, SA, Gymnasiesär  

 

marie gustafsson

Marie Gustafsson 

0380-51 83 71 
marie.gustafsson@nassjo.se

BF, HA, EK, VO

anna ferngren porss

Anna Ferngren Porss

0380-51 79 42
anna.ferngren-porss@nassjo.se

IN, NA, TE, HVSTY, HVFRI

  

Samtliga studie- och yrkesvägledare ingår i skolans elevhälsa