Studievägledning SYV

syv

Till oss studie- och yrkesvägledare är du innan och under din studietid välkommen med frågor som rör dina studier och/eller din studiesituation.

Vuxenstuderande hänvisar vi till Nässjö Lärcenter

Vi kan hjälpa till med information om de olika programmen, inriktningar och kursval med mera och det är också till oss du vänder dig när du önskar byta någon kurs eller om du vill byta program.

Vi informerar om yrkesval och vidare studier, vad som gäller om man önskar läsa vidare på högskola eller andra eftergymnasiala utbildningar. Det kan handla om behörighetsregler, hur man räknar ut sitt jämförelsetal, meritpoäng med mera.

Information ges klassvis men även enskilt till elever som önskar det.

Vägledningssamtal är vår profession – om du känner dig osäker på vad du vill göra i framtiden och behöver bolla dina idéer och tankar med någon är du välkommen att kontakta oss!

Att välja till gymnasiet

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE

BA, Järnväg, EE, VF

Lisa Brink
0380-51 87 94 
lisa.brink@nassjo.se

ES, IM, SA, Gymnasiesär

Kristina Adolfsson
0380-51 88 74 
kristina.adolfsson@nassjo.se

IN, NA, TE, HVSTY, HVFRI

Anna Ferngren Porss
0380-51 79 42 
anna.ferngren-porss@nassjo.se

BF, HA, EK, VO

Marie Gustafsson
0380-51 83 71 
marie.gustafsson@nassjo.se

Samtliga studie- och yrkesvägledare ingår i skolans elevhälsa