Studera utomlands - länkar

Svenska förmedlingar:

www.studyabroad.se  erbjuder studier i ett stort antal länder t ex USA, Frankrike, Australien och Nya Zeeland

www.ibs-education.com   erbjuder studier i ett stort antal länder t ex USA, Kanada och Thailand.

www.uhr.se  info om internationella utbytesprogram 

www.ec.europa.eu/ploteus   Info om studier i Europa

www.avista.nu   Avista – läs språk m.m. (även volontär& arbete utomlands)

www.ef.se/pg/studera-utomlands  EF Education First

www.sprakpunkten.se   Språkpunkten, College & universitet

www.blueberry.nu   College & universitet (även volontär & arbeta utomlands)

www.esl.se   ESL –språkutbildning (även volontär & arbeta utomlands) 

www.bluechip.nu   Idrotta och studera på College i USA

www.education.kilroy.se  utlandsstudier bl a studera och idrotta i USA, hjälp att hitta idrottsstipendier.