Skolstart HT 2017

Välkomna alla nya elever och välkomna tillbaka elever i åk 2 och 3!

21 augusti är det upprop för elever i årskurs 1 kl. 09.00 i aulan.  Elever som är nya på språkintroduktionsprogrammet har upprop kl. 09.00 i C200.

Efter uppropet i aulan går mentorerna tillsammans med eleverna till anvisad sal och fortsätter dagen där. Under måndag 21/8 och tisdag 22/8 följs ett introduktionsschema.Introduktionsdagarna slutar tidigast kl 15.00.

Här hittar du som är ny i åk 1 information om vår skola och om introduktionsdagarna:

Nya elever på idrottsgymnasiet

• Bowlingelever samlas måndag 21/8 kl. 15.15 i Bowlinghallen.
• Basketelever samlas måndag 21/8 kl. 15.00 i Brinellhallen.
• Bandyelever samlas måndag 21/8 kl. 15.00 i Brinellhallen.
• Fotbollselever och ishockeyelever får information från respektive instruktör. 

Skolstart åk 2 och 3

Upprop tisdag 22/8 kl. 08.30 i anvisade salar (kommer information på Itslearning).Årskurs 1-4 Gymnasiesärskolan samlas tisdag 22/8 kl. 08.15 i gymnasiesärskolans lokal.