Bygg- och anläggningsprogrammet
2017

BA

YRKESPROGRAM

Kontaktpersoner
Studievägledare
Lisa Brink
0380-51 87 94
Lisa.Brink@nassjo.se

Rektor
Linda Davidsson 
tel. 0380-51 87 52
linda.davidsson@nassjo.se

Bygg- och anläggningsprogrammet ger dig en bred orientering om byggprocessen och grundläggande kunskaper inom nybyggnad och renovering av hus och anläggningar. Programmet ger även underlag för fortsatt lärande inom olika yrkesområden och för vidare studier.

Vår pedagogik

Bygg- och träbranschen är väldigt bred och du kommer att få pröva på olika yrkesområden för att hitta det som passar just dig. Under första året gör du därför en rundsväng där du prövar på trä, golv, betong, mureri, måleri, plåt och anläggning. Du kommer att arbeta mycket praktiskt i vår bygghall och maskinhall, dels med övningar men även med riktiga objekt. Dessutom gör du tre veckors miljöpraktik under ditt första år.

Gymnasial lärlingsutbildning

Från och med våren 2015 skrivs du som börjar åk 2 in som gymnasielärling. Lärlingsutbildningen använder sig av samma ämnesplaner som skolförlagd yrkesutbildning och utbildningen leder i gymnasieskolan till samma yrkesexamen som ett skolförlagt yrkesprogram. Sedan januari 2014 kan en elev som går lärlingsutbildning i gymnasieskolan ansöka hos CSN om lärlingsersättning - ett bidrag för måltider och resor. En elev som går en lärlingsutbildning har rätt att läsa in grundläggande högskolebehörighet.

APL

Inför årskurs två har du valt inriktning (se nationella inriktningar) . Det innebär att du i årskurs två och tre har praktik och läser kurser som riktar sig mot det yrkesområde du har valt. Alla elever som går bygg får en grundsats med kvalitetsverktyg samt sommar- och vinterkläder. Här arbetar vi efter systemet "tre veckor inne, tre veckor ute", vilket innebär att du varvar studier på skolan med APL (arbetsplatsförlagt lärande) ute på byggarbetsplatser. Du får på så sätt en tidig branschkontakt samtidigt som intensiva skolveckor kombineras med "riktiga" arbetsveckor ute på företag. Efter tre år på skolan behöver du ytterligare cirka 2-2,5 år i byggbranschen innan du är färdigutbildad byggnadsarbetare med yrkesbevis i din hand. 

Läs mer om vårt samarbete med Nässjö Affärsverk

Kvalité

Skolan har ett mycket nära samarbete med olika företag inom byggbranschen. Det finns gemensamma riktlinjer för APL, utrustning till elever mm. Undervisande lärare arbetar i programarbetslag och finns i elevernas närhet. Alla elever har möjlighet att läsa kurser som ger dem behörighet till högskola och universitet.

Nationella inriktningar

- Husbyggnad

Du lär dig om nybyggnation, renoveringo ch ombyggnad av bostäder och lokaler, broar och andra anläggningskonstruktioner.

 - Måleri

Du lär dig om ny- och ommålning - både utomhus och inomhus, uppsättning av olika väggbeklädnadsmaterial samt färglära.

 - Mark och anläggning

Du lär dig om markarbeten för vägar, järnvägar, husgrunder, ledningar, gröna ytor samt asfalt-, platt- och stenbeläggningar.

Riksrekryterande inriktningar

- järnvägsbyggnad

Ger grundläggande kunskaper inom olika typer av markarbeten. Du kan välja fördjupning mot exempelvis järnvägsteknik. Vi samarbetar med järnvägsbranschen.