Handels- och administrationsprogrammet
2017

HA

YRKESPROGRAM

Kontaktpersoner

Studievägledare
Marie Gustafsson
marie.gustafsson@nassjo.se
tel. 0380-51 83 71

Rektor
Anders Crona 
tel.0380-51 88 79
anders.crona@nassjo.se  

Blogg om HA

För dig som är nyfiken på vad man pysslar med på handels- och administrationsprogrammet finns en blogg där eleverna som läser programmet berättar mer om detta. Eleverna skriver också om sin praktik och sina UF-företag. 

Till bloggen

Målsättning

Målsättning för oss på Handels- och administrationsprogrammet (HA) är att:

■ ge dig de baskunskaper som krävs för arbete inom försäljning och ekonomi.
■ utveckla din förmåga att arbeta på ett kreativt och serviceinriktat sätt.
■ ge dig insikter i företagandets och det moderna arbetslivets villkor.
■ ge förutsättningar för vidare studier på högskola eller yrkeshögskola.

Blogg

Besök gärna bloggen som används för att dokumentera HA-elevernas studietid på Brinellgymnasiet, bland annat elevernas praktik och Ung Företagsamhet.

Inriktningar

- Handel & Service/Säljninriktning

Butikssäljare, marknadsförare, säljsupport, ledare i butik, handlare och näthandlare är exempel på yrken och yrkesområden du kan söka dig till efter denna inriktning. Du utvecklar din förmåga som säljare, att arbeta kundorienterat och målinriktat. Du fördjupar dina kunskaper i marknadsföring och i att framställa informations- och reklammaterial. Du lär dig att exponera en vara på ett säljande sätt och att planera säljkampanjer och marknadsundersökningar. Du får grunderna i inköpsarbete i olika typer av företag. Du får mer kunskaper om hur man startar och underhåller en nätbutik.

- Administrativ service/Ekonomiassistent

Ekonomiassistent, redovisningsassistent, kundservice och reception samt personalassistent är exempel på yrken och yrkesområden du kan söka dig till efter denna inriktning. Du lär dig förstå hur enskilda individer och grupper fungerar ien organiserad verksamhet. Du lär dig förstå grupprocesser, hantera konflikter och vad det innebär att vara ledare. Du lär dig att planera och utföra ett arbete självständigt och tillsammans med andra. Du lär dig hantera anbud, beställningaroch att utforma presentations-och informationsmaterial i affärssammanhang.

Arbetssätt

I karaktärsämnena varvas teori och praktik. Vi arbetar till stor del i grupper för att praktisera samarbete och tadel av olika steg i grupprocessen. I samarbete med Ung Företagsamhet ges möjlighet att driva ett eget UF-företag.Genom 15 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande) fördelat över alla läsåren, får du praktiskt tillämpa de kunskaper du fått i skolan.

Stinsenstiftelsen

Elever som väljer HA på Brinellgymnasiet har möjligheter att kontinuerligt söka stipendier ur Stinsenstiftelsensfond. Stipendier kan sökas för APL, studieresor för individer, grupper och/eller klasser samt eftergymnasiala studier inom ämnet ekonomi. Individuella stipendier kan också delas ut i varje årskurs till elever som har uppnått mycket goda studieresultat eller exempelvis gjort en god arbetsinsats för klassens välmående.Elever som väljer HA driver i åk 3 ett företag i UF:s regi. Företaget kan ansöka om startbidrag från stiftelsen.

Länkar

För mer information om yrken och karriärmöjligheter kan du besöka följande länkar:
www.karriarihandeln.se
www.svenskhandel.se