Industritekniska programmet
2017

IN

YRKESPROGRAM

Kontaktpersoner
Studievägledare
Anna Ferngren Porss 
0380-51 79 42
anna.ferngren-porss@nassjo.se  

Rektor
Bengt Larsson
tel. 0380-51 84 90
bengt.larsson@nassjo.se

Lärare
Tony Östangård 
tel 0380-51 81 28 
tony.ostangard@nassjo.se   

Industritekniska företag behöver dig som gillar att arbeta praktiskt, som tycker om att lösa problem, är en nytänkare och gillar utveckling. Vi verkar för att ge dig en utbildning präglad av kvalitet för att göra dig attraktiv på arbetsmarknaden. Vill du ha jobb direkt efter skolan? Välj industritekniska programmet!

Lärarlaget är extra måna om att:

  • alltid sätta eleven i centrum.
  • utifrån elevers förutsättningar och intresse matcha utbildning mot jobb eller studier.
  • eleven är nöjd med utbildningen och attraktiv på arbetsmarknaden.
  • samarbeta med regionens duktiga företag så att eleverna är väl rustade inför framtiden.
  • eleverna får social kompetens och förberedande kunskap att bidra till utvecklingen av svensk industri.
  • hantverkskänsla och teknikutveckling går hand i hand, inte minst med företagen.

Arbetssätt

Vi låter eleven utvecklas i sin egen takt. Detta gör att eleverna både får ta ett stort ansvar och har ett stort inflytande över sin studiesituation. Varje elev behandlas individuellt och flexibelt. 

Kurser

Alla elever som vill har möjligheten att antingen bredda och/eller fördjupa sig. Många av våra elever skaffar sig flera yrkeskompetenser under sina tre år hos oss, t ex lär sig både svets och CNC-teknik. En annan populär valbar kurs är vår truckutbildning. Om man har planer på att studera vidare på högskola efter gymnasiet är det inget problem, vi kan erbjuda de kurser som krävs. Vill man t ex läsa extra idrott eller språk kan man också göra detta.

Kvalité

Lärare och företagsrepresentanter pratar regelbundet med varandra både ute på företag och i skolan. Lärarna som undervisar på programmet sitter tillsammans i arbetslag i anslutning till utbildningslokalerna. På industritekniska programmet har alla klasser sina egna hemklassrum. Här finns skolböcker, egna bänkar, påminnelser om prov och olika aktiviteter samlade. Detta innebär att lärare och elever möts varje dag, vilket ger en mycket god stämning och relation lärare och elever emellan. Kärnämneslärare och karaktärslärare jobbar tillsammans för att underlätta för ämnesintegrering på programmet. Alla har någon form av industribakgrund och ett stort intresse för elevernas utveckling, programmet och branschen.

Arbetsplatsförlagt lärande - APL

APL är en viktig del på industritekniska programmet. Just här finns ett speciellt upplägg som kallas flytande APL. Detta innebär att alla elever har tre veckors sammanhängande APL i åk 1, 2 och 3. Dessutom går eleverna ut ”när det passar” både elev och/eller företag på karaktärsdagar och gör ytterligare APL. Vi har märkt att många elever klarar sina studier bättre så här och dessutom kan företagen få in arbetsmoment som stämmer med ämnesplanen så att du kan få kurser även på din praktik. Industritekniska programmet har ett nära samarbete med flera av skolans övriga program. Vi har även vuxenstuderande på industritekniska programmet.

Inriktningar

Efter första årets gemensamma kurser får eleven välja någon av följande lokala inriktningar

  • Driftsäkerhet och underhållsteknik
  • Produkt och Maskinteknik
  • Svetsteknik

Framtidsutsikter

Inom industrin är det stor efterfrågan på välutbildad arbetskraft. Detta gäller alla branscher inom industrin. Vårt samarbete med branschen blir i detta avseende allt starkare.

 

 

Bengtssons Mek

Industrilås

Turab