Naturvetenskapsprogrammet
2017

NA

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM

Kontaktpersoner
Studievägledare
Anna Ferngren Porss 
0380-51 79 42
anna.ferngren-porss@nassjo.se

Rektor
Bengt Larsson tel. 0380-51 84 90
bengt.larsson@nassjo.se

Lärare
Ann Lindqvist tel. 0380-51 80 65
ann.lindqvist1@nassjo.se

Emilie Andersson tel. 0380-51 86 38
emilie.andersson@nassjo.se

Är du intresserad av …

 • den naturvetenskapliga världen?
 • matematik och problemlösning?
 • biologi, fysik, kemi?
 • geografi, samhällskunskap och språk?
 • att arbeta både teoretiskt och praktiskt?

Då är naturvetenskapsprogrammet (NA) något för dig!

Här får du

 • lärarnas stöd till fördjupade ämneskunskaper
 • möjlighet att få behörighet till alla högskole- och universitetsutbildningar
 • bättre lära känna dig själv och den värld du lever i
 • utveckla dina språkkunskaper
 • förbereda dig för fortsatta studier och framtida yrkesliv

Så arbetar vi

På NA-programmet ger vi Dig förutsättningarna att nå dina mål. Vi arbetar för god sammanhållning och trygg miljö. Här utvecklar du ett vetenskapligt förhållningssätt. Du lär dig till exempel att se samband mellan olika ämnen och mellan teori och verklighet. Stående inslag i undervisningen är laborationer, exkursioner och studiebesök. Som elev övas du i att kritiskt iaktta men även tolka och redovisa resultat. Du arbetar med datorer, grafritande räknare och annan modern utrustning för att kunna göra undersökningar och presentera dem på ett intresseväckande sätt. Du utvecklar din analytiska förmåga, ökar din kreativitet och stimulerar din nyfikenhet.

Intresserad av ämnet

Programmets tyngdpunkt ligger på matematik och naturvetenskap. Matematik är ett viktigt ämne som hjälper oss att beskriva och förstå verkligheten. Inom naturvetenskapen studeras sammanhang i naturen, livets villkor, fysikaliska fenomen och skeenden samt kemiska processer. Naturvetenskap är en viktig förutsättning för den snabba utvecklingen i vårt moderna samhälle till exempel inom medicin och teknik. Naturvetenskap och samhällsutveckling har påverkat och påverkar varandra. Du har möjlighet att ge din utbildning en egen profil genom de kurser du väljer under programfördjupningen.

Vårt mål är att

 • Dina studier på naturvetenskapsprogrammet ger dig glädje och aha-upplevelser.
 • Du lär dig att i tal och skrift föra fram dina resultat och åsikter.
 • Du utvecklar din förmåga att ta ansvar och samarbeta.
 • Du stimuleras att lösa problem, se möjligheter och ta initiativ.
 • Du står väl rustad kunskapsmässigt för vidare studier samtidigt som du skaffat dig självförtroende och en bra allmänbildning.

Inriktningar

- Naturvetenskap

Ger den bredaste behörigheten till utbildning på universitet och högskola. Du fördjupar dig i matematik, biologi,
fysik och kemi.

- Naturvetenskap och samhälle

Har den tvärvetenskapliga karaktären. Du fördjupar dig i samhällskunskap och läser dessutom geografi samt en fördjupningskurs inom biologi, fysik eller kemi.

Naturvetare behövs, spännande jobb väntar!

Här har du en lista på några yrken du kan utbilda dig till efter programmet:

Agronom
Apotekare
Arkitekt
Biolog
Civilingenjör
Dietist
Ekonom
Forskare
Fysiker

Försäljare
Ingenjör
IT-konsult
Journalist
Jurist
Kemist
Läkare
Lärare
Optiker

Matematiker
Meteorolog
Miljövetare
Psykolog
Sjuksköterska
Tandläkare
m fl.