Samhällsvetenskapsprogrammet
2017

SA

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM

Kontaktpersoner
Studievägledare 
Kristina Adolfsson
tel. 0380-51 88 74 
kristina.adolfsson@nassjo.se

Rektor   
Helena Gunnarsson
tel. 0380-51 84 48
Helena.Gunnarsson@nassjo.se

Här fördjupar du dina kunskaper om hur samhällen och världen ser ut och fungerar. Du kommer att läsa mycket samhällskunskap, historia, religion och geografi. Du får kunskaper om hur vårt och andra samhällen fungerar politiskt, socialt, religiöst och kulturellt. Om du är intresserad av vår värld och människorna som lever i den så är detta ett program för dig.

Samhällsvetenskap

Här fördjupar du dina kunskaper om hur samhällen och världen ser ut och fungerar. Du kommer att läsa mycket samhällskunskap, historia, religion och geografi. Du får kunskaper om hur vårt och andra samhällen fungerar politiskt, socialt, religiöst, kulturellt och ekologiskt. Om du är intresserad av vår värld och människorna som lever i den så är detta en inriktning för dig.

Beteendevetenskap

På den här inriktningen läser du mycket psykologi, fördjupar dig i kurser där du lär dig om hur människor fungerar i olika sammanhang och relationer. Inriktningen lyfter fram kommunikation och vikten av ledarskap, grupprocesser och konflikthantering. I sociologi får du lära dig hur vi som individer styrs av olika gruppers åsikter och attityder. Är du intresserad av människor, människors samspel, beteende och relationer så är detta en inriktning för dig.

Medier, information och kommunikation

Här lär du dig hur massmedier som radio, TV och tidningar fungerar samt hur dessa massmedier påverkar dig och samhället. Du får även praktiskt lära dig medieproduktion inom t.ex. digitalt skapande, fotografisk bild, ljudproduktion, grafisk produktion samt film- och TV-produktion. En viktig del är även att du lär dig förstå andra kulturer, livsstilar och mediers påverkan. Om du är intresserad av hur olika massmedier fungerar och arbetar och hur massmedier påverkar samhället, så är detta en inriktning för dig.

Målsättningar 

Målen med utbildningen är att

  • ge goda grunder för vidare studier och aktivt deltagande i samhället och skapa en medvetenhet och djupare förståelse om framtidens utmaningar
  • utveckla förmågan att ta ställning i olika samhällsfrågor och få handlingsberedskap i en värld som ständigt förändras
  • utveckla förmågan till kritiskt tänkande för att på så sätt ge eleven redskap för att upptäcka sambanden mellan faktorer som påverkar världen och de människor som lever i den

Efter gymnasiet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett studieförberedande program där du får en bred och konkurrenskraftig kompetens för vidare studier. Efter avslutad utbildning kan du läsa vidare och utbilda dig till exempelvis journalist, jurist, psykolog,socionom, statsvetare, polis, lärare, stadsplanerare, beteendevetare eller personalvetare.