Gymnasiesärskolan
2018

gy sär

Nå dina mål hos oss!

Kontaktpersoner

Rektor
Tobias Lindell  
tel.0380-51 88 45 
tobias.lindell@nassjo.se

Studie- och yrkesvägledare
Kristina Adolfsson 
0380-51 88 74 
kristina.adolfsson@nassjo.se

På gymnasiesärskolan finns två nationella program samt individuella program

Nationella program

Omfattningen av studierna på nationella program anges i gymnasiesärskolepoäng. Ett fullständigt nationellt program omfattar 2500 poäng.

Gemensamma ämnen för gymnasiesärskolan:

 • Svenska/svenska som andraspråk - 200 poäng
 • Engelska - 100 poäng
 • Matematik - 100 poäng
 • Idrott och hälsa - 200 poäng
 • Estetisk verksamhet - 100 poäng
 • Samhällskunskap - 50 poäng
 • Religionskunskap - 50 poäng
 • Historia - 50 poäng
 • Naturkunskap - 50 poäng

Individuella program

Följande ämnesområden ingår i det individuella programmet

 • Estetisk verksamhet
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Idrott och hälsa
 • Natur och miljö
 • Individ och samhälle
 • Språk och kommunikation

Gymnasiesärskolebevis

Efter avslutad utbildning får eleven ett gymnasiesärskolebevis som beskriver vilka kunskaper och erfarenheter eleven har fått med sig.

Gymnasieskolans introduktionsprogram

Elever från grundsärskolan ska erbjudas

 • Yrkesintroduktion
 • Individuellt alternativ
 • Språkintroduktion för den som nyligen anlänt till Sverige