Programmet för hantverk och produktion (HPHAN)

Kontaktpersoner

Lärare
Pia Palmgren
0380-51 82 06
Pia.Palmgren@nassjo.se

Rektor
Tobias Lindell  
tel.0380-51 88 45 
tobias.lindell@nassjo.se

Studie- och yrkesvägledare
Kristina Adolfsson 
0380-51 88 74 
kristina.adolfsson@nassjo.se

Du får grundläggande kunskaper inom hantverkshistoria, hantverksteknik och produktion. Under utbildningen lär du dig också hantera verktyg och tillverkningsmetoder och utveckla kunskaper om material som används inom programmets yrkesområden.

Du läser

• Engelska
• Estetisk verksamhet
• Historia
• Idrott och hälsa
• Matematik
• Naturkunskap
• Religionskunskap
• Samhällskunskap
• Svenska eller svenska som andraspråk

Programfördjupningar

Programfördjupning produktion
• Bild 1
• Hem- och konsumentkunskap 1
• Verkstadsteknik - grund
• Hantverkstekniker 1
• Hantverkstekniker 2
• Material och verktyg 2
• Sammanfogningsteknik 1
• Sammanfogningsteknik 2
• Godshantering - grund

Programfördjupning skapande
• Bild 1
• Hem- och konsumentkunskap 1
• Service och bemötande 1
• Digitalt skapande
• Form- och design - Specialområde
• Hantverkstekniker 1
• Hantverkstekniker 2
• Material och verktyg 2

Programfördjupning service
• Bild 1
• Hem- och konsumentkunskap 1
• Service- och bemötande 1
• Handel 1
• Praktisk marknadsföring
• Digital kompetens
• Digitalt skapande
• Entreprenörskap
• Form- och design -specialområde

APL

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla nationella program i minst 22 veckor.

Betyg

Som betyg för godkända resultat används E, D, C, B och A, där A är högsta betyg. För den elev som inte uppnått kraven för betyg E, sätts inte betyg.