Samhälle, natur och språk

Kontaktpersoner

Lärare
Pia Palmgren
0380-51 82 06
Pia.Palmgren@nassjo.se

Rektor
Tobias Lindell  
tel.0380-51 88 45 
tobias.lindell@nassjo.se

Studie- och yrkesvägledare
Kristina Adolfsson 
0380-51 88 74 
kristina.adolfsson@nassjo.se

Programmet utbildar eleverna främst inom områdena samhällsvetenskap och språk. Dessutom finns det möjlighet att fördjupa eller bredda sig inom media och miljö. Efter avslutat program ska eleverna ha kunskaper förarbete inom skilda områden.Programmet ska även kunna leda till fortsatta studier till exempel inom folkhögskola.

Du läser
• Engelska
• Estetisk verksamhet
• Historia
• Idrott och hälsa
• Matematik
• Naturkunskap
• Religionskunskap
• Samhällskunskap
• Svenska eller svenska som andraspråk

APL

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla nationella program i minst 22 veckor.

Betyg

Som betyg för godkända resultat används E, D, C, B och A, där A är högsta betyg. För den elev som inte uppnått kraven för betyg E, sätts inte betyg.