Hantverksprogrammet - frisör
2018

HVFRI 2

Kontakpersoner

Arbetslagsledare
Anneli Lindholm
0380-51 83 96
anneli.lindholm@nassjo.se

Studie- och yrkesvägledare
Anna Ferngren Porss
0380-51 79 42
anna.ferngren-porss@nassjo.se

Rektor
Helena Gunnarsson
0380-51 84 48
Helena.Gunnarsson@nassjo.se

Programmet för dig som tycker om att arbeta med människor, har en god stil- och formkänsla samt en skapande förmåga. Brinellgymnasiets frisörprogram är utsett till ett av Sveriges bästa.

Frisör

Du får lära dig grunderna i det som en frisör bör kunna såsom klippning, färgning, permanent, långhårsuppsättning med mera. Träning sker på dockor, modeller och kunder på skolans salong. De frisörtekniska ämnena är både teoretiska och praktiska. Vi tränar dessutom på service och försäljning, samt på hantering av kundrelaterade situationer.

Du erbjuds innan skolan är slut att göra ett gesälldelprov (frivilligt). Provet bedöms av frisörföretagarnas utbildningsnämnd, bekostas av eleven själv och är inte sammanlänkad med gymnasieutbildningen. 

Undervisningen sker i ändamålsenliga och fräscha lokaler.Vi har fullgod ventilation både när det gäller luftväxling och vid tillredningsplatserna. Vi undervisar om ergonomi och om hur du kan hantera kemikalier på ett bra sätt.

 Vi lägger stor vikt vid att ha små klasser för att på så sätt kunna individanpassa undervisningen (max 16 elever). Vi har behöriga lärare med lång erfarenhet.

APL

För att öka kunnandet i det specifika yrke, som programmet ska förbereda för, är en omfattande och väl genomförd arbetsplatsförlagd utbildning en viktig del. Under en sammanhängande treveckorsperiod i årskurs 1 och en dag i veckan under årskurs 2 och 3 praktiserar du på en salong.

Vidare studier

Hantverksprogrammet frisör är yrkesförberedande. Alla elever har möjlighet att läsa in grundläggande högskolebehörighet.