Introduktionsprogram
2018

Nå dina mål hos oss!

Kontakter
Studievägledare
Kristina Adolfsson
tel. 0380-51 88 74 
kristina.adolfsson@nassjo.se  

Rektor
Tobias Lindell
0380-51 88 45
tobias.lindell@nassjo.se

Så här arbetar vi 

Varje elev har en individuell studieplan. Lärarna har fokus på att eleven ska lyckas med sina studier och undervisningen är individuellt anpassad.

Språkintroduktion - för dig som är nyanländ    

Du som saknar grundläggande kunskaper för att lära på svenska ska läsa språkintroduktion. Du läser svenska som andraspråk, engelska, matematik samt andra ämnen på grundskolenivå. Efter språkintroduktionen kan du studera vidare på något annat introduktionsprogram eller, om du har uppnått behörighet, på ett nationellt program.

Preparandutbildning  

Preparandutbildning är grundskoleutbildning under ett år som du läser för att bli behörig till nationella program. Du behöver ha åtta betyg till yrkesprogram och tolv till högskoleförberedande program. 
Preparandutbildningen är inte öppen för dig som inte är färdig med språkintroduktionen.

Individuellt alternativ 

Individuellt alternativ utformas för den enskilda eleven och vänder sig i första hand till dig som inte har behörighet till ett yrkesprogram eller till dig som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning som förberedelse för annan utbildning.

Yrkesintroduktion

Du som inte är behörig till ett nationellt program och som vill få en inblick i arbetslivet eller i ett yrkesprogram kan läsa yrkesintroduktion. Efter yrkesintroduktionen kan du, om du har uppnått behörighet, läsa vidare på ett nationellt program alternativt etablera dig på arbetsmarknaden. 

Programinriktat individuellt val  

Detta program är för dig som vill följa undervisningen tillsammans med en klass som läser ett nationellt yrkesprogram. Denna möjlighet är för dig som har godkänt i svenska/svenska som andraspråk och matematik eller engelska samt fyra andra ämnen, eller godkänt i svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska samt tre andra ämnen. Denna utbildning är sökbar.

Gymnasieintyg

Efter att en elev har avslutat utbildningen på ett Introduktionsprogram ska eleven få ett gymnasieintyg. Gymnasieintyget ska visa vilken utbildning en elev erhållit. Samtliga betyg som eleven har uppnått ska också framgå av intyget.