Diplomerad gymnasieekonom

Våren 2008 erhöll Brinellgymnasiet certifiering för att utbilda Diplomerade gymnasieekonomer.

Som certifierad skola har vi rätt att examinera Diplomerade gymnasieekonomer , vilket innebär att eleverna på Samhällsprogrammets ekonomiinriktningar har genomgått minst 550 poäng i ekonomiska ämnen (FE, ADM & RK), varav 350 poäng inom Företagsekonomi (FE-kurser), läst minst till och med Matematik C, har lägst betyg G i samtliga ämnen och har genomfört Projektarbete (100 poäng) inom ämnet Företagsekonomi.

Alla blivande gymnasieekonomer kommer, förutom fältstudier, att arbeta med UF-konceptet, vilket innebär att man säljer riskkapital (aktier), startar ett företag, driver det under ca 8 månader och avvecklar det vid läsårets slut.

Förutom fältstudierna eleverna gör kommer man även att utföra vissa uppdrag åt näringslivet i Nässjö med omnejd genom ett samarbete med NNAB (Nässjö Näringslivs AB). Diplom på genomförd utbildning erhåller de elever som uppnått kriterierna för diplomerad gymnasiekonom.