Teknikcollege

TC

Status, kvalitet och matchning – det är vad Teknikcollege handlar om!

Vill du veta mer?

Läs mer om Teknikcollege på 
www.teknikcollege.se  

Teknikcollege  
Teknikcollege på Brinellgymnasiet erbjuder högklassiga tekniska utbildningar i nära samarbete med lokala företag. En gemensam målsättning är att stärka och stimulera elevers tekniska kunnande. Tillsammans satsar vi på att göra elever attraktiva och anställningsbara direkt efter gymnasiet, alternativt rätt förberedda för kommande högskolestudier. 

Utbildningarna  
Teknikcollege vänder sig till både tjejer och killar som vill ha en spännande utbildning där man både kan fördjupa och bredda sina kunskaper under gymnasietiden. Inom utbildningen erbjuds de studerande attraktiva lokaler, bra maskinpark och en pedagogisk miljö som stimulerar kreativitet och engagemang.
På Teknikcollege arbetar lärarna i team, där elevens utveckling och lärande sätts i fokus. Utbildningen består av både teori och praktik som integreras med varandra för att eleven ska få ett bättre sammanhang och en större förståelse. Utbildningen ger eleverna redskapen att bli självständiga individer som ser framåt och har en positiv attityd. Utbildningen inom Teknikcollege sker i huvudsak under sammanhållna skoldagar, där eleven får möjlighet till extra stöd för att nå målen eller för att utvecklas mer.

Aktuell utbildning  
En av styrkorna med Teknikcollege är goda kontakter med lokala företag. Utbildningarna utvecklas kontinuerligt tillsammans med företagen, vilket gör att vi har en utbildning som är aktuell och på hög nivå. Kontakterna med företag ger också möjligheter till studiebesök, arbetsförlagt lärande och olika projektarbeten ute på företag.

Program  
Följande program ingår i Teknikcollege på Brinellgymnasiet.
• El- och energiprogrammet
• Industritekniska programmet
• Teknikprogrammet

Framtid  
Går du på teknikcollege har du möjlighet att jobba efter gymnasiet eller läsa vidare. Tänk på att alla är lika viktiga i framtidens teknikutveckling – både tjejer och killar. Våga vara framtiden!