Vård- och omsorgscollege

voccollege

Arbetsliv och utbildning i samverkan – för ökad kompetens och kvalitet

Vill du veta mer?

Du kan läsa mer om VO-college på 
vo-college.se

Vård- och omsorgscollege (eller VO-College som det ibland förkortas) är ett samarbete mellan skolan som du går på, arbetsgivaren som vill anställa dig när du är klar och fackförbundet som stöttar dig i frågor som gäller din arbetsplats och din anställning. Det här samarbetet sker under ”paraplyet” Vård- och omsorgscollege där frågor som exempelvis APL-platser, handledare, arbetsmiljö, karriärvägar, utveckling, kompetens och jämställdhet diskuteras. Allt detta för att du ska ha rätt förutsättningar för att få jobb efter din utbildning, kunna utvecklas vidare på din arbetsplats och vara en bra medarbetare för dina kollegor och de brukare eller patienter som du möter i ditt arbete.

Vad ger VO-college?

När du går en utbildning inom Vård- och omsorgscollege får du den kompetens som efterfrågas av arbetsgivaren. Här har alla chansen att tycka till och på så sätt formas utbildningen efter hur arbetslivet faktiskt ser ut. Det gör dig attraktiv!
Det certifierade programmet på Brinellgymnasiet är vård- och omsorgsprogrammet.